Domeny

Domena internetowa – jest to ciąg nazw systemu Domain Name System (DNS) wykorzystywany w sieci Internet. Domena internetowa składa się z dwóch części - nazwy głównej oraz końcówki - rozszerzenia. Przez nazwę główną bardzo często tworzy nazwę firmy, organizacj lub jej skrót. Każdy kraj posiada przypisane rozszerzenie np. Polska - .pl, Rosja - .ru, Niemcy - .de, dla krajów Unii Europejskiej - .eu itd. Rozróżniamy domeny najwyższego poziomu: .com, .net, .org. Do tego pojawiają się rozszerzenia powstałe dla odróżnienia celu strony - lista domen najwyższego poziomu.